Kognitivt Centrum Ett professionellt nytänkande
  Välkommen till Kognitivt Centrum
Verksamheten leds av Hanna Adler och Björn Adler. Vi är psykologer och neuropsykologer med mer än 25 års erfarenhet. Vi erbjuder Utbildning om Dyskalkyli/matematiksvårigheter,  Arbetsminne och Komplicerat lärande (matte, läs, skriv och stavning) Adler Test - kartläggningsmaterial kring matte, läs-och skrivsvårigheter Kartläggningsmaterial kring arbetsminnet - Adler arbetsminnestest Arbetspärmar Kognitiv Träning i matematik, läsning och skrivandet Facklitteratur om dyskalkyli, dyslexi, dysortografi, dysgrafi och komplicerat lärande men även om tankar och känslor som ju också styr oss i vårt lärande.                                                                                                                                         
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Kognitivt Centrum bedriver högkvalificerad specialistverksamhet
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Utbildning Dyskalkyli - kurser
 Aktuella kurser - utbildningar för pedagoger, psykologer & logopeder
Dyskalkyli - tvådagarskurs om Matematiksvårigheter   Digital utbildning  11-12 april 2024 Kursen ges som webbkurs live - digitalt. Läs mer > Adler Arbetsminnestest - Certifieringsutbildning Läs om utbildning via länken:  >> OBS! Denna utbildning sker via tele och då utbildning samt handledning på utredning www.arbetsminne.nu Komplicerat Lärande - tredagarskurs om hela lärandet Digital utbildning  27-29 november 2024 Kursen ges som webbkurs live - digitalt. Läs om utbildningen via länken:  >> Ring oss gärna för mer info eller läs gärna mer om utbildning även på 
_________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se www.dyskalkyli.nu www.dyskalkyli.nu Utbildning - kurser Utbildning - kurser Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Produktinformation Adler Test
  Vi har utvecklat material för kartläggning av dyskalkyli, arbetsminnesproblem och komplicerat lärande
Pedagogisk kartläggning Vad ska man tänka på i den pedagogiska kartläggningen? Neuropsykolog Björn Adler beskriver här vad som ska ingå och hur man kan använda Kognitivt Centrum´s kartläggnings-och åtgärdsmaterial på ett vinnande sätt. Här finns också en kortfattad information av det pedagogiska screeningmaterialet. Läs gärna mer (pdf-fil) >> Böcker om Lärande & Utveckling DYSKALKYLI & MATEMATIK är en helt unik handbok om dyskalkyli. Den beskriver vad matematiksvårigheter är samt vad som ingår i en utredning fram till en ev diagnos. Den ger också många exempel på hjälpinsatser avseende färdighetsträning, förståelse samt kognitiv träning i matematik. OBS! Andra upplagan är från dec 2022. Säljs nu som e-bok via  www.adlibris.se eller Apple Books (Björn Adler, NU-förlaget). NEUROPEDAGOGIK Här belyses de tre stora diagnosgrupperna dyskalkyli, dyslexi samt dysgrafi. Boken beskriver ett komplicerat lärande som har sin bakomliggande orsak i kognitiva- och känslomässiga svårigheter. (Björn Adler & Hanna Adler, Studentlitteratur). OBS! Boken är slutsåld hos Studentlitteratur och säljs bara från oss. TANKENS KRAFT & KÄNSLANS MAKT I denna bok klargörs sambandet mellan våra tankar och känslor. Boken visar på vägar att utmana och bryta mot känslomässiga blockeringar och förutfattade meningar. (Björn Adler & Hanna Adler, NU-förlaget). Säljs enklast direkt från oss. Träna svårigheter i Lärandet Arbetspärmen ”Kognitiv Träning i Matematik”. Innehåller mer än 200 kopieringsunderlag för övning av specifika kognitiva funktioner såsom antalsuppfattning, schema för tal, talbegrepp, arbetsminne, perception, spatial förmåga, tidsuppfattning, logik och planeringsförmåga. Pärmen bygger på principer från undersökning med Matematik- screening samt Adler undersökningsmetod i matematik. Materialet är icke åldersbundet - sträcker sig från 7 år till vuxna. Det rör sig om en unik arbets-och idépärm. Nu finns även arbetspärm i Läsning samt Skrivning vilket gör metoden komplett. Dessutom finns en specialinriktad pärm där man arbetar med tallinjer och tallinjeträning. Vi har även utvecklat en räknare och träningsmetod för dyskalkyliker - Babakus. Läs mer på www.babakus.nu  OBS! Alla produkter + prislista som pdf-fil 
_________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se produktinformation produktinformation Utbildning - kurser Utbildning - kurser Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Webshop med Adler Test
  I vår webshop kan Ni handla flera av våra produkter frakfritt - kartlägg framgångsrikt olika delar av lärandet
Du kan nu även handla från vår webshop direkt via internet - där handlar Du fraktfritt Här finner Du även aktuell prislista  OBS! Alla produkter + prislista som pdf-fil BESTÄLLNING av våra produkter kan också göras via: Tel:  040-30 16 80 E-mail:  info@kognitivtcentrum.se Brevbeställning:  Kognitivt Centrum, Stenhotten 60, 269 73 Förslöv
Handla från vår webshop
_________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se webshop webshop produktinformation produktinformation Utbildning - kurser Utbildning - kurser Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Artiklar från Hanna & Björn
  Neuropsykologiska artiklar om uppmärksamhet, koncentration, tidskänsla, det spatiala och hjärnans dirigent
Uppmärksamhet & Koncentration Attention! Uppmärksamheten utgör den kognitiva förmåga som låter oss hantera hjärnans medfödda begränsningar att bearbeta sinnesintryck. Den låter oss välja mellan olika former av information som bombarderar de sensoriska receptorerna i hjärnan. Läs mera (pdf-format)  >> Frontalloberna; Hjärnans dirigent  Vi styrs från livets första början av våra affekter. Successivt sker en tillväxt i både känslor och tankar och som vuxna har vi i hjärnan ett system där affekter och emotioner balanseras av våra tankar. I denna ”balansakt” intar frontalloberna en nyckelroll. De medverkar i planering och styrning av hela vårt beteende och blir på så sätt en kraft som söker samordna och ta tillvara de förmågor som vi bär på. Läs mera (pdf-format)  >> Vår känsla för tiden Hur vi uppfattar tiden, och förhåller oss till denna, är mycket individuellt. Vi människor har ingen medfödd, inbyggd, tidsuppfattning. Istället är det så att det begrepp för tiden som existerar i olika kulturer är socialt inlärt och speciellt anpassat till respektive kultur. Läs mera (pdf-format)  >> Den spatiala förmågan  Om man översätter ”spatialt” till vardagstermer tänker man vanligtvis på förmågan att hitta t.ex. ute på stan eller i en ny miljö. Men det spatiala är mer än så. Den spatiala förmågan spelar en avgörande roll för förmågan att uppfatta världen omkring oss. Brister påverkar upplevelsen av omvärlden på ett sådant sätt att allvarliga kommunikationsproblem och även psykiatriska symtom kan framträda. Hela vår perception, eller varseblivning, är grunden för den inre föreställningen och är också grundvalen för hur vi tar in världen runt omkring oss. Den spatiala förmågan bygger på perceptionen men är delvis fristående. Läs mera (pdf-format)  >> Sammanfattande artikel om Dyskalkyli & Matematiksvårigheter (B Adler)  >>
_________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se Utbildning - kurser Utbildning - kurser Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Kontaktinformation
  Kontakta oss gärna
Hanna Adler Leg psykolog/Neuropsykolog/Leg psykoterapeut Tel 040-301680 info@kognitivtcentrum.se Björn Adler Leg psykolog/Neuropsykolog/Leg psykoterapeut Tel 040-301680 adler@kognitivtcentrum.se
_________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Stenhotten 60 269 73 Förslöv Telefon: 040-30 16 80 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Från denna huvudsida kan Du gå vidare och besöka våra andra webbsidor;    www.dyskalkyli.nu  ►►  www.arbetsminne.nu  ►► www.logik.nu  ►► www.kognitivbeteendeterapi.nu  ►► www.babakus.nu  ►►
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt
Kognitivt Centrum - Kontaktinfo